ORIENTACIONS PER IDENTIFICAR DIFICULTATS D’ESCOLTA (nens i adolescents)

Us presentem un llistat de conductes típiques, que poden orientar tant als pares com als educadors i terapeutes per detectar un problema d’escolta en un nen o adolescent, les aptituds de comunicació, aprenentatge, adaptació social i qualitat de vida. Serviu-vos d’aquesta guia com a referència per valorar els aspectes que treballem y que puguin ser aplicables a la persona a avaluar.

EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT

L’aptitud per l’escolta es desenvolupa a partir del quart mes i mig de gestació. Si heu observat algun patró de símptomes atribuïbles a l’escolta podeu aprofundir més revisant els següents aspectes:

 • Embaràs difícil o amb tensions o altres situacions especials
 • Part prematur o amb dificultat, o cesària
 • Separació prematura de la mare
 • Defunció o malaltia d’algun familiar proper
 • Conflictes familiars: separació dels pares...
 • Allunyament del pare o poca atenció
 • Adopció
 • Retard en el desenvolupament motor (sostenir-se, gatejar, caminar)
 • Retards en la parla
 • Història de laringitis, otitis, al·lèrgies
 • Trastorns de l’alimentació
 • Trastorns psicosomàtics: tics, mals de panxa, neuràlgies...
APTITUD PER “ESCOLTAR EL PROPI COS”

L’habilitat per al control del propi cos, la ubicació en l’espai, l’optimització i destresa en els moviments, és a dir, en l’equilibri, la coordinació i la imatge corporal.

 • Mala postura (encorbat, acotat, desmanegat)
 • És molt inquiet
 • Moviments anàrquics i falta de coordinació
 • Cau amb freqüència, s’entrebanca amb les coses
 • Maldestre, tosc, poc minuciós/a
 • Puja i baixa les escales amb dificultat
 • Dificultat per ballar, poc sentit del ritme
 • Dificultat per cordar-se els cordons
 • Problemes amb la lletra i l’escriptura
 • Problemes per situar la dreta i l’esquerra
 • Poc eficaç en activitats esportives
 • Constantment cansat i apàtic
APTITUD SOCIAL I CONDUCTA

Habilitat de relacionar-se sense agredir ni ser agredit.

 • Falta de confiança en si mateix, baixa autoestima, pobre imatge de si mateix
 • Poca tolerància a la frustració
 • De fàcil irritabilitat, agressiu i hostil
 • Tendència a deprimir-se, emotiu
 • Constant nerviosisme, impaciència, ansietat
 • Tendència a l’aïllament
 • Dificultat per fer amics i relacionar-se
 • Excessiva desconfiança cap als altres
 • Poca motivació, poca curiositat, indiferència
 • Falta de maduresa, creativitat i imaginació
 • Falta de creativitat i imaginació
APTITUD PER PERCEBRE EL LLENGUATGE

És la disponibilitat per a percebre el llenguatge, és a dir, la capacitat per poder enfocar l’atenció en el que es diu i que no el distregui el que passa al seu entorn.

 • Es distreu amb facilitat
 • Sensible o irritable a determinats sons
 • Lapsus d’atenció freqüent
 • Acostuma a pujar massa el volum de la televisió
 • Dificultat per seguir les converses en un ambient sorollós
 • Confon paraules semblants
 • Poca comprensió, interpreta erròniament ordres o instruccions
 • Sovint demana que se li repeteixi el que se li diu
 • No pot seguir més d’una ordre o instrucció a la vegada
 • Poca retenció, s’oblida de coses senzilles
 • Eficaç en les activitats físiques, poc rendiment en l’aprenentatge cognitiu
APTITUD PER EXPRESSAR EL LLENGUATGE

És l’habilitat per expressar-se verbalment, és a dir, la capacitat per organitzar i transmetre el missatge de manera comprensible.

 • No se sent, parla molt baix
 • Manca de modulació de la veu, monòtona sense timbre
 • Cant desafinat
 • Crida quan parla
 • Parla molt ràpid, o parla molt (no para de parlar)
 • Poca fluïdesa verbal, oracions repetitives, no s’explica amb claredat
 • Confon o inverteix lletres
 • No reté noms, parla de manera impersonal, vocabulari pobre
 • Es mou molt al parlar, no fixa els ulls
 • Dificultat per llegir en veu alta
 • Els seus escrits presenten dificultats ortogràfiques que no corresponen al nivell que cursa.