PERQUÈ LES SESSIONS HAN DE SER INTENSIVES?

Per a què el cervell canviï la seva forma de percepció, cal donar-li informació sovint i repetidament, a un ritme mantingut. Això provoca (igual que en l’esport i altres aprenentatges) un descondicionament, i el cos descobreix que pot funcionar de forma diferent a com ho feia. A més, obtindrem els resultats molt més ràpidament.