ÉS TAN IMPORTANT SENTIR/ESCOLTAR CORRECTAMENT?

L’ESCOLTA és una capacitat que tots els éssers humans tenim per a utilitzar la nostra audició:

L’ESCOLTA és una acció que implica:

L’ESCOLTA és una funció d’alt nivell. Pot ser pertorbada i, aleshores, podem parlar de distorsions de l’escolta que originen:

L’OBJECTIU D’AQUESTA PEDAGOGIA DE L’ESCOLTA és valorar les causes d’aquestes distorsions, regular-les i aconseguir modificar-les