POT SUBSTITUIR EL PARE A LA MARE?

El paper que juguen el pare i la mare en la dinàmica evolutiva del nen és diferent, de manera general es preferible que sigui la mare la que acompanyi al nen/a.  El fet que el pare faci també les sessions sempre ajudarà a millorar la dinàmica familiar.