PODEM MILLORAR LA NOSTRA ESCOLTA?

L’eina pedagògica o terapèutica que utilitza  el mètode Tomatis és l’oïda  electrònica.
Aquesta oïda  electrònica és un sistema que activa les estratègies perceptives del nostre ambient sonor i que el cervell sap utilitzar quan l’escolta no està pertorbada.

Si aquesta escolta es troba pertorbada perquè els dos músculs situats a l’oïda mitjana i la seva funció és permetre l’arribada precisa i harmoniosa de la informació sonora a l’oïda interna i després al cervell, no treballen adequadament; el cervell no rebrà la informació correcta i necessària.

Gràcies  al treball que s’efectuarà amb l’oïda  electrònica, el cervell treballarà per tal de posar en el seu lloc, un sistema de protecció tot desactivant els mecanismes d’inhibició de l’escolta.

Per tant, la funció de l’oïda electrònica és precisament, donar de nou a aquests dos músculs la seva plena capacitat de funcionament amb la finalitat de suprimir aquests mecanismes d’inhibició i activar amb plenitud tot el potencial de l’Escolta.