ES MANTENEN LES MILLORES OBTINGUDES?

Sí, perquè aquestes millores són degudes a un canvi intern, que proporciona més capacitat per enfrontar-nos als nous reptes que ens poden esdevenir.