AMB QUINA FREQÜÈNCIA ES REALITZEN LES SESSIONS?

Com deia el Dr. Tomatis, cal que el tractament es realitzi de forma intensiva i el més ràpid possible.