PERQUÈ VAN LLIGATS ESCOLTA/AUDICIÓ I ÈXIT (estudis, treball, parella, vida pròpia)?

Sentir un so no depèn de la nostra voluntat, sinó del funcionament fisiològic de l’oïda. Però escoltar, sí que depèn de la nostra voluntat, ja que hi hem de parar atenció, hem de voler escoltar, de seleccionar uns sons determinats i, així, podrem analitzar els sons ràpidament i precisament.

Per tant, sense atenció no hi ha escolta. Però a vegades això no és fàcil, per exemple quan no hi ha ni pau ni calma interior. Aquesta pau i calma interior es poden haver interromput des del mateix dia de la concepció, o per diferents circumstàncies de la vida (part, entrada a l’escola, naixement d’un germà/a, ingressos hospitalaris, malalties otorinolaringològiques,…)

Els problemes d’escolta es poden manifestar per tenir dificultats de reconeixement, d’anàlisi i diferenciació dels sons que poden provocar:

No només escoltem el que ens envolta, sinó també ens escoltem a nosaltres mateixos. Si tenim problemes d’escolta ens portarà a no saber gestionar o conviure amb les nostres emocions, i tot vivint amb tristesa, tensió, ports, ansietat, angoixa...

El Dr. Tomatis, ho recull quan diu que l’oïda és la unió entre la persona i la consciència, i entre la persona i el món que l’envolta. L’oïda és la dinamo que aporta al cervell i al cos l’energia que necessita per pensar, reflexionar i crear.