QUANT DURA EL TRACTAMENT?

La durada del tractament dependrà de les necessitats de cada persona valorada.