PER QUÈ ACONSELLEM QUE ES FACI LA REEDUCACIÓ EN UN CONTEXT ESPECÍFIC TOMATIS?

La societat actual tendeix a voler-ho simplificar y fer-ho tot més fàcil, tanmateix la nostra experiència ens diu que, amb l’objectiu de aconseguir el desitjat benestar, es aconsellable aïllar-te del estrès que comporta la quotidianitat.

L’exercici d’acudir a un Centre, és la expressió d’una voluntat i un compromís amb el procés.

Les sessions d’escolta, en un Centre Tomatis, es realitzen sota l’esguard d’un professional que valora i registra el procés, i que de manera immediata por rectificar-lo, ajustant-lo si cal.

El material que utilitzen els Centres Tomatis té totes les prestacions, regulacions i la capacitat d’ajustar els paràmetres, amb les garanties de gran qualitat de tots els elements. El material portable pot tenir les limitacions pròpies de la seva condició.